spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Hlavná stránka
Novinky
Vitajte

Vážení zákazníci,

ŠKOLIACE STREDISKO, Ing. Igor Várnai – POINT EXTRA Žilina zabezpečuje pre odborné pracovné činnosti širokú paletu kurzov a školení v nadväznosti na ustanovenia platných zákonov, vládnych nariadení, vyhlášok a noriem v oblasti ochrany práce.

Kurzy a školenia vykonávajú kvalifikovaní lektori, ktorí majú pre lektorskú činnosť odbornú i pedagogickú spôsobilosť.

Služby, ktoré poskytuje ŠKOLIACE STREDISKO využíva celý rad renomovaných firiem, a to z rezortu poľnohospodárstva, stavebníctva, chemického a papierenského priemyslu, strojárenstva, školstva a iných spoločností rôznych právnych foriem od a.s. až po drobných podnikateľov a súkromné osoby.

Vzdelávacie služby sa uskutočňujú v priestoroch školiaceho strediska, ktoré je vybavené potrebnými didaktickými pomôckami pre zachovanie kvality vzdelávacieho procesu, ale i v samotných firmách.

          

Zobraziť celý článok
 
Materiály zahrnuté v cenách kurzov

Ku kurzom a odborne náročným opakovaným školeniam poskytujeme z dôvodu rýchlo sa meniacej legislatívy odbornú literatúru, skriptá a príručky, ktoré zostávajú majetkom účastníka.

 
Individuálne opakované školenia pre vodičov motorových vozidiel a obsluhu stavebných strojov

Sú určené pre firmy, ktoré nemôžu z prevádzkových dôvodov uskutočniť opakované školenia svojich pracovníkov vo väčšom počte. Je možnosť dojednať si individuálne opakované školenie len napr. 2 pracovníkov v ľubovoľný deň a hodinu. Túto službu poskytujeme len v priestoroch školiaceho strediska.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
 

Autori Webu: Tomatoes.sk
Šablóna Joomlashack
download components joomla modules free joomla templates